Skip to main content

Folosirea acestui site și achziția cursurilor online implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Brand Essence SRL iși asumă dreptul de a modifica acesti termeni și condiții fără nici o notificare. În această pagina este disponibilă cea mai recentă versiune.

Vizitarea acestui website se supune Termenilor si conditiilor de ultilizare, și implică acceptul explicit al vizitatorilor cu privire la acestea, reprezentând înțelegerea dintre parti.

Datele firmei Brand Essence SRL

Datele societatii sunt: Brand Essence SRL, Drumul Opalului 1-43, bloc Pescarus A, ap. 10, sector 1, Bucuresti, J40/12720/27.092016, CUI RO36571040, IBAN RO36RZBR0000060018947143.

Relația dintre părți este guvernată de urmatoarele acte normative:

 • Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
 • OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
 • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților in relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
 • Legea 365/2002 privind comerțul electronic

SC Brand Essence SRL garantează utilizatorului acces limitat și în scop personal pe site-ul www.brandessence.ro, fără dreptul de a descărca, copia, reproduce parțial sau integral conținutul site-ului și al cursurilor, de a vinde/revinde sau de a exploata acest conținut in orice altă manieră, in scopuri comerciale sau fara acordul prealabil scris al acesteia.

Întregul conținut al site-ului brandessence.ro – idei, texte, imagini, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea SC Brand Essence SRL si a furnizorilor săi și este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, descărcarea, transmiterea sau distribuirea acestui conținut  în scop comercial, iar a cursurilor in orice modalitate, cu excepția acordului expres și prealabil al proprietarului. Oricare dintre aceste acțiuni constituie infracțiune si este pedepsita cu închsioarea conform cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Brand Essence își asumă dreptul de a modifica fără notificări prealabile conținutul cursurilor, in vederea îmbunătațirii calitatii lor și experienței utilizatorilor. Anumite upgrade-uri semnificative vor fi comunicate în special prin notificări pe adrese de email a userului.

Brand Essence poate modifica oricând prețurile si valuta in care sunt prezentate produselor si cursurilor, dar aceste modificări vor fi valabile doar pentru achizițile ulterioare acelui moment.

Daca preturile produselor și cursurilor sunt comunicate in EURO, vor fi facturate in lei, la cursul BNR valabil in ziua achiziției.

Metode de plată

Produsele și cursurile disponibile pe Academia Brand Essence sau pe alte pagini ale site-ului pot fi achziționate exclusiv prin carduri bancare de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro), prin sistemul de ePayment Netopia Payments securizat prin 3D Secure. Acest sistem asigura tranzactiilor online acelasi nivel de securitate ca si cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant. 3D Secure asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul tau nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp pe serverele ePayment, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. În plus, 3D Secure este un sistem de autentificare a identității posesorilor de carduri în mediul electronic. Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor și se desfațoară numai pe serverele Visa sau MasterCard, dupa caz. Sistemul 3D Secure permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licența Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit și cele electronice Maestro și Visa Electron. Sunt acceptate și cardurile virtuale emise de aceste organizații.

Accesul la produsele si cursurile online ale Academiei Brand Essence

Accesul la produsele și cursurile online ale Academiei Brand Essence este garantat doar în momentul confirmării plății de catre sistemul de epayment, moment în care cursurile vor fi disponibile prin acordarea accesului in Biblioteca Virtuala proprie. Accesul este condiționat de deschiderea in prealabil a unui cont personal cu user (adresa de email) si parola in sistemul virtual Brand Essence.

Accesul la cursurile online se poate face oricând in viitor din momentul achiziționarii lui pe baza user-ului si parolei create. Accesul va fi confirmat prin notificări trimise pe adresa de email trecută ca user. 

Este strict interzis comunicarea unor terte persoane a user-ului si parolei in vederea accesului fără achiziția cursurilor, care contravine punctelor de la Termeni și condiții anterioare și reprezintă infracțiune.

Accesul la cursurile offline platite in avans prin card bancar va fi confirmat printr-o notificare scrisa trimisa pe adresa de email cu care s-a creat contul in site.

In urma tranzactiilor realizate cu cardul online, se vor emite facturi fiscale ce vor fi trimise ulterior achizitiei pe adresa de email corespunzatoare contului de utilizator pe site-ul brandessence.ro.

Comunitatea Brand Essence

Din comunitatea Brand Essence fac parte:

 • participanții la cursurile în sală și cumpărătorii cursurilor online;
 • cei înscriși la newsletter-ul Brand Essence;
 • membrii grupului privat Brand Essence din cadrul platformei de socializare Facebook.

Folosirea cardurilor cadou – SMART CARD

Cardurile cadou pot fi achiziționate prin plata pe loc si transmise către un destinatar prin intoducerea unei adrese de email în câmpul de comandă, împreună cu un mesaj personalizat.

Destinatarul va primi cardul virtual împreună cu un cod unic generat automat pe care îl va putea folosi la achiziția de cursuri de pe pagina Academiei Brand Essence.

În situația în care suma plătită e mai mica decât valoarea cardului, restul va rămâne sub formă de credit și va fi evidențiat in contul de client.

Dacă valoarea cursurilor achiziționate este mai mare decât valoarea cardului, diferența poate fi achitată prin folosirea unui instrument de plată acceptat (card bancar).

Declarații și garanții

La momentul accesării produselor si cursurilor online ale Academiei Brand Essence, declarați şi garantați următoarele:

 • că aveți dreptul, autoritatea şi capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării şi utilizării acestora;
 • ca sunteti titularul cardurilor pe care le adaugati in aplicația de plată on-line;
 • ca nu comunicati parola de acces a contului informatic unei terte persoane, intrucat prin divulgarea acesteia va expuneti riscului de utilizare a cardurilor la plata de catre alte persoane. Sunteti exclusiv responsabil/ă pentru mentinerea confidentialitatii si pastrarea in siguranta a datelor introduse in aplicația de plată on-line de pe site si a parolei de deblocare a dispozitivului informatic. Mai mult, sunteti responsabil/ă pentru activitatile de orice natura ce au loc in contul dumneavoastra;
 • va obligati sa ne anuntati imediat de orice utilizare neautorizata a contului dumneavoastra sau de orice incalcare a securitatii contului de care deveniti constient/ă sau pe care in mod rezonabil ar trebui sa o suspectati. Cu toate acestea, indiferent de aceasta notificare, nu vom raspunde pentru pierderile pe care ati putea sa le suportati ca urmare a utilizarii neautorizate a contului dumneavoastra. (indiferent daca o astfel de utilizare se produce cu sau fara cunostinta dumneavoastra);
 • va asumati intreaga raspundere pentru cazul in care codul IBAN introdus /selectat de dvs. in aplicația de plată on-line de pe site, catre care ati ordonat bancii sa transfere sume de bani este gresit sau nu apartine persoanei careia intentionati sa ii transferati suma de bani;
 • ca nu veti falsifica sau oferi informatii eronate despre identitatea sau intentiile dumneavoastra in legatura cu orice ar avea legatura cu Contul dumneavoastra personal;
 • sa nu accesați aplicatia din Aplicatii neoficiale sau experimentale, acestea ar putea compromite securitatea aplicatiei
 • sa vă asigurați ca orice date introduse in platformă sunt corecte si complete.
 • confirmati ca ati citit prezentii Termeni, ca sunteti de acord cu acestia si cu prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul Notei de informare privind prelucrarea a datelor cu caracter personal.
 • prin utilizarea aplicaţiei nu veți încălca nicio lege sau regulament al ţării în care domiciliați, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor locale aplicabile.

Încetarea sau modificarea aplicației de plată on-line de pe site

Incetarea utilizarii platformei de plată on-line de pe site de catre utilizator poate interveni in urmatoarele situatii:

 • la initiativa utilizatorului, prin solicitarea stergerii datelor din contul de client.
 • din initiativa Brand Essence daca se constata ca utilizatorul nu respecta regulile unei conduite adecvate care poate aduce prejudicii de orice natura, precum si prezentii Termeni;
 • cand inceteaza relatia profesională intre client si societatea Brand Essence.

De asemenea, putem suspenda sau modifica platforma de plată on-line de pe site imediat, din orice motiv, inclusiv când necesită lucrări de reparaţii sau întreţinere. Putem să adăugăm periodic funcţii noi, putem să retragem aplicația de plată on-line de pe site fără notificare prealabilă.
Putem să modificăm oricând aceşti Termeni, publicând Termenii modificaţi pentru platforma de plată on-line de pe site. In acest caz utilizatorii vor fi notificati prin intermediul platformei si/sau prin alta metoda de comunicare utilizand datele de contact care se regasesc in evidentele societății. De la momentul notificarii sau, dupa caz, de la data indicata in notificare ca fiind cea de la care se modifica acesti Termeni, tuturor utilizatorilor le va fi aplicabila versiunea actualizata a acestora.
Daca nu veti fi de acord cu Termenii revizuiti, puteti renunța oricand la utilizarea platformei de plată on-line de pe site, cu efect imediat.

In cazul in care vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispozitie in aplicatie, aceste servicii vor fi supuse acelorasi reguli si conditii cuprinse in prezentele clauze, in cazul in care acestea nu vor beneficia de conditii distincte de prezentele.
Brand Essence nu poate fi ţinută responsabilă pentru efectele generate de utilizarea platformei de plată on-line de către utilizator sau terţi, eventualele consturi si comisioane aplicade de banca sau procesatorul de carduri generate de utilizarea platformei sau de accesul terţilor la anumite informaţii personale şi/sau confidenţiale sau a datelor cu caracter personal prin intermediul aplicaţiei. Pentru limitarea unor potenţiale prejudicii aduse de utilizarea platformei de plată on-line de către terţi, Brand Essence va recomanda sa nu instrainati/imprumutati datele de conectare a contului, sa nu divulgati metoda de accesare a contului si sa nu oferiti cardul altor persoane.

Legea aplicabilă în caz de litigiu în instanță

Termenii si conditiile de utilizare a aplicaţiei de plată on-line de pe site, aşa cum sunt prezentaţi în prezentul document, sunt şi vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legea română.
În cazul apariţiei unui conflict/neînţelegeri legat de utilizarea aplicaţiei, vom încerca soluţionarea conflictului respectiv pe cale amiabilă, negocierile în acest sens fiind guvernate de bună credinţă.
Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele competente, cu excepţia cazurilor în care legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie exclusiva pentru dumneavoastră.

Asistenţă

Dacă aveţi orice problemă legata de functionarea aplicației de plată on-line de pe site, ne puteţi contacta la adresa de email hello@brandessence.ro.

Forța Majora și cazul fortuit

Brand Essence nu este răspunzătoare faţă de utilizator pentru neîndeplinirea oricărei obligaţii în caz de forţă majoră/caz fortuit şi în general în cazul unui eveniment care este dincolo de controlul sau.
Caz de forţă majoră/de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de război (fie declarat sau nu), conflict armat, revoluţie, insurecţie, acţiuni sau ameninţări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acţiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, urgenţe publice sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul societății de avocatură.

Renuntarea la participare

Produsele si cursurile online pot fi returnate sub forma renunțării la accesul la ele, caz in care se va restitui 50% din prețul lor, dupa trimiterea unei cereri de renunțare pe contact@brandessence.ro, si confirmarea primirii ei, in termen de 14 zile de la achizitie. Suma rambursata se va restitui in termen de 10 zile lucratoare de la confirmarea returnarii, in acelasi cont din care a fost platita. Accesul la cursuri va fi suspendat în momentul confirmării returnării.

In cazul cursurilor offline, cei care au efectuat inscrierea si plata in avans, dar din diverse motive nu mai pot participa la cursul la care s-au inscris, vor putea face o solicitare in scris la cursuri@brandessence.ro cu minim 5 zile inainte de desfasurarea cursului si li se va returna 50% din suma platita in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii. De asemenea, in caz de neanuntare cu minim 5 zile, ne rezervam dreptul de a nu returna suma platita in avans.

Datele personale colectate

Informatiile colectate, in urma inscrierii la cursurile online sau offline, prin completarea formularelor de pe website vor fi folosite in scopul exclusiv al gestionarii relatiei comerciale: adresa de email si numarul de telefon pentru trimiterea documentelor legale (de ex. factura fiscala) si pentru posibile informari in legatura cu desfasurarea cursului (de ex. notificare despre locatia si ora de incepere a cursului cu o zi inainte). Mai multe informatii gasiti in pagina de Informare date cu caracter personal.

Drepturile participantilor

Oferirea datelor este voluntara, iar bifarea casutei “Sunt de acord cu termenii si conditiile” reprezinta consimtamantul specific si asumat al participantilor pentru stocarea si procesarea lor si luarea la cunostinta de toate punctele de mai sus.

Participantii au dreptul de a modifica datele sau de a cere stergerea lor oricand prin trimiterea unei cereri scrise la hello@brandessence.ro.